top of page

KH House

מיקום

הוד השרון

שטח מגרש

1800 מ"ר

שטח בנוי

330 מ"ר

שנים

2017-2019

צילום

יואב גורין

KH House

הבית בנוי משתי תיבות המנותקות זו מזו ע"י חצרות אנגליות ומחוברות ביניהן בחלונות זכוכית. תיבה אחת בעלת מפלס אחד, הצלע הרחבה שלה מקבילה לגינה ולבריכה, כוללת בתוכה את החלל הציבורי והתיבה השנייה היא דו-מפלסית, קרקע ומרתף, וכוללת את חדרי השינה. קומת המרתף בנויה כך שהחדרים פונים בחלונות גדולים לגינה תחתונה שמנצלת את הטופוגרפיה של המגרש.

bottom of page